خدمات مشاوره و وکالت

مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقی با برخورداری از همکاری گروه بزرگی از وکلای مجرب دادگستری و مشاوران و کارشناسان حقوقی قادر به ارائه انواع خدمات حقوقی در کلیه زمینه ها می باشد. این خدمات شامل موارد زیر است:

۱- ارائه مشاوره حقوقی و اعلام نظریه مشورتی مکتوب در ارتباط با موضوع مشاوره
۲- تنظیم و ثبت الکترونیک اظهارنامه قضائی
۳- تنظیم هرگونه شکوائیه کیفری
۴- تنظیم انواع دادخواست حقوقی در هر موضوع و زمینه ای و ثبت الکترونیک آنها
۵- تنظیم انواع لوایح دفاعی در ارتباط با پرونده های قضائی
۶- تنظیم انواع قراردادهای مدنی (مانند مبایعه نامه، اجاره نامه، وکالتنامه، شراکت در خرید یا ساخت و ساز و…)
۷- تنظیم انواع قراردادهای تجاری و اقتصادی (مانند قراردادهای عمرانی و پیمانکاری، قرارداد شراکت در فعالیتهای تجاری و اقتصادی، قرارداد مشارکت در تأسیس شرکت تجاری یا مؤسسه، قرارداد ساخت و نگهداری تأسیسات و کارخانجات، انواع قراردادهای واردات و صادرات و …)
۸- تنظیم انواع متون حقوقی، شامل: انواع توافقنامه، صلحنامه، هبه نامه، وصیتنامه، استشهادیه، اقرارنامه، صورتجلسه و….
۹- قبول داوری در انواع قراردادها (اعم از مدنی و تجاری) و نظارت حقوقی بر اجرای آنها
۱۰- قبول داوری در حل و فصل اختلافات و دعاوی اعم از مدنی و تجاری (در دادگاه و خارج از دادگاه)
۱۱- قبول وکالت مدنی در امور مختلف اداری و اجرائی (از جمه امور مربوط به شهرداری، بیمه، مالیات، امور ثبتی، بانکی و …)
۱۲- قبول وکالت در دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) در کلیه زمینه ها


امتیازات مؤسسه حقوقی ردا در ارائه خدمات فوق، شامل موارد زیر است:

۱- ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی خبره بر اساس رشته های تخصصی مرتبط
۲- قبول مسئولیت نظارت بر عملکرد وکلاء و پاسخگوئی قانونی به موکلین در چارچوب قرارداد منعقده با مؤسسه
۳- وجود تعرفه های مناسب و قابل قبول در مقایسه با نرخ رایج خدمات حقوقی در کشور
۴- امکان تقسیط حق الوکاله
۵- امکان بهره مندی از حضور دو وکیل در برخی پرونده های قضائی، بدون پرداخت مبلغ اضافی
۶- امکان بهره مندی از طرح اشتراک خدمات حقوقی مؤسسه و برخورداری از تخفیفات ویژه


تعرفه خدمات 

(ویژه اشخاص حقیقی- در سال۹۳)

مشترکین: اشخاصی هستند که از طریق سازمانهای طرف قرارداد مؤسسه، تحت اشتراک درآمده و یا شخصاً با پرداخت هزینه اشتراک سالانه از تخفیفات مؤسسه برخوردارند.


(مبالغ به تومان است)

ردیف عنوان خدمات تعرفه برای عموم تعرفه برای مشترکین توضیحات
۱ مشاوره حقوقی ۷۰.۰۰۰ ۵ جلسه رایگان حق­ المشاوره برای مشترکین بابت بیش از ۵ جلسه، هر جلسه ۳۵٫۰۰۰ تومان خواهد بود.
۲ تنظیم اظهارنامه قضائی ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ در هر موضوع (اعم از مالی و غیر مالی)
۳ تنظیم شکایت کیفری ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ در هر موضوع (اعم از مالی و غیر مالی)
۴ تنظیم دادخواست (با موضوع مطالبه وجه چک/سفته) ۴۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ بابت هر خواسته بیش از یک مورد (غیر از خسارات تأخیر و دادرسی) مبلغ ۵۰٫۰۰۰ تومان به تعرفه اضافه می­شود.
۵ تنظیم دادخواست (در موضوعات غیراز چک، سفته) ۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ بابت هر خواسته بیش از یک مورد (غیر از خسارات تأخیر و دادرسی) مبلغ ۵۰٫۰۰۰ تومان به تعرفه اضافه می­شود.
۶ تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی و تجدیدنظر خواهی ۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ بابت هر موضوع بیش از یک مورد (غیر از
خسارات دادرسی) مبلغ ۵۰٫۰۰۰ تومان
به تعرفه اضافه می­شود.
۷ تنظیم هر متن حقوقی (غیر از قرارداد، مانند وصیتنامه، استشهادیه، اقرارنامه) ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ متناسب با تعدد موضوع و تعدد اشخاص،حداکثر تعرفه: ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۸ تنظیم قرارداد مدنی (غیر مالی و غیرقابل تقویم) ۴۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ متناسب با موضوع و شرایط معامله، حداکثر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان با ۵۰% تخفیف برای مشترکین
۹ تنظیم هرنوع قرارداد مالی، معاملاتی و مشارکت (اعم
از تجاری و غیرتجاری)
نیم درصد مبلغ قرارداد ۳۰% تخفیف در هر حال، حداقل تعرفه برابر با ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان با ۳۰% تخفیف برای مشترکین
۱۰ ثبت تأسیس انواع شرکت .۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰
تعرفه ثبت شرکت با شریک خارجی برابر با ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان با ۳۰% تخفیف برای مشترکین
۱۱ وکالت در دعاوی (اعم از مالی و غیرمالی) طبق جدول تعرفه وکالت ۱۰% تخفیف حداقل هزینه خدمات وکالت در کلیه پرونده­ها
(اعم از مالی و غیرمالی) برابر با ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
تومان است.
۱۲ وکالت در مرحله اجرای حکم یا
سند لازم­الاجراء
۵۰% تعرفه وکالت ۱۰% تخفیف در هر حال، حداقل تعرفه برابر با ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
تومان با ۱۰% تخفیف برای مشترکین خواهد بود.
۱۳ وکالت مدنی(کاری) درامور مالی یا قابل تقویم متناسب با موضوع ۱۰% تخفیف هزینه خدمات وکالت در امور غیر قضائی (وکالت کاری/ مدنی) متناسب با موضوع، حجم اقدامات و طول مدت انجام کار، بصورت توافقی تعیین می­شود. در هر حال، حداقل تعرفه برابر با ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد بود.
۱۴ مطالعه و تهیه گزارش از پرونده قضائی (در حوزه قضائی شهر تهران) ۷۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ بابت هر جلد اضافی مبلغ ۵۰٫۰۰۰ تومان اضافه می­شود.
۱۵ بررسی تفصیلی پرونده جهت ارائه نظریه مشورتی ۲۵۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ناظر بر مواردی است که ارائه نظریه مشورتی مستلزم بررسی سوابق و مدارک پرونده است.

 


توضیحات تکمیلی در مورد تعرفه های مؤسسه:

۱- مبالغ مندرج در جدول تعرفه ها شامل حق الزحمه وکلاء و هزینه خدمات پشتیبانی مؤسسه است که هر ساله توسط مؤسسه تعیین می گردد.
۲- تعرفه های فوق فقط شامل اشخاص حقیقی در حوزه قضائی شهر تهران است. تعرفه های مربوط به شهرستانها و نیز اشخاص حقوقی تابع ضوابط جداگانه است.
۳- پرداخت هزینه های دادرسی و هرگونه هزینه قانونی که در مراحل مختلف دادرسی و یا جهت انجام خدمات حقوقی و وکالت کاری نیاز باشد، تماماً بر عهده موکل/ متقاضی است. میزان تقریبی این هزینه ها قبل از قرارداد به اطلاع شخص می رسد.
۴- هزینه های سفر و اقامت وکیل یا کارشناس مؤسسه در مواردی که لازم است جهت انجام موضوع وکالت یا قرارداد به خارج از تهران سفر کند، بر عهده موکل/ متقاضی خواهد بود.
۵- جزئیات راجع به حقوق، تعهدات، روابط و شرایط مربوط به ارائه خدمات وکالت طی قرارداد مخصوصی که بین موکلین و مؤسسه منعقد می¬شود، تعیین می گردد.
۶- مشاوره حقوقی برای مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) رایگان است.
۷- از مجموع تعرفه های مربوط به خدمات وکالت قضائی، ۶۰% مربوط به مرحله نخستین و ۴۰% مربوط به مرحله تجدیدنظر است. چنانچه قرارداد وکالت پس از صدور دادنامه بدوی و فقط بابت مرحله تجدیدنظر منعقد شود، تعرفه آن معادل با مرحله نخستین خواهد بود.
۸- کلیه خدمات حقوقی مؤسسه توسط وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه ارائه می شود.خدمات وکالت مدنی نیز توسط کارشناسان خبره در رشته مربوط انجام می شود.
۹- شرایط استرداد تمام یا بخشی از حق الوکاله پرداختی از سوی موکلین، در صورت انصراف ایشان از ادامه وکالت، در قرارداد مربوط تعیین شده است.
۱۰- مبالغ مربوط به هریک از خدمات (جز در مورد وکالت، اعم از قضائی و مدنی) تماماً و نقداً قبل از ارائه خدمات دریافت می شود.
۱۱- اشخاص حقیقی می¬توانند با پرداخت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه اشتراک، از تخفیفات ویژه مشترکین مؤسسه بهره مند شوند. مشترکین در طول یک سال دوره اشتراک از ۵ جلسه مشاوره حقوقی رایگان و مجموعاً تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تخفیف در خدمات حقوقی و تا ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تخفیف در هزینه وکالت بهره مند می شوند. میزان تخفیف در هر یک از خدمات مؤسسه در جدول تعرفه ها مشخص گردیده است.
۱۲- بابت معرفی و ارجاع هر پرونده یا پروژه حقوقی از سوی اشخاص حقیقی، مطابق با ضوابط مصوب مؤسسه، مبلغی به عنوان حق الزحمه به رابط یا معرف پرداخت می شود.

جهت اطلاعات بیشتر از خدمات مؤسسه با شماره تلفن های ذکر شده در پایین صفحه تماس حاصل فرمایید.