چاپ این صفحه

دادخواست، اولین و مهمترین سندی است که دادرسی حقوقی فقط بر اساس آن و بر محور آن شکل می گیرد. تنظیم دادخواست یکی از دقیق ترین و حساس ترین اقدام حقوقی است که خواهان می تواند ادعای خود را بنحو دقیق و صحیح مطرح و محقق نماید. هرگونه خطاء در تنظیم دادخواست، نه تنها ممکن است رسیدگی به خواسته و تحقق آن را با تأخیر و اطاله مواجه سازد، بلکه ممکن است به ردّ دعوای خواهان یا به صدور حکم بر بی حقی وی منجر شود. علیرغم این همه اهمیت و حساسیت متن و مندرجات دادخواست و علیرغم اهتمامات جدی قوه قضائیه برای جلوگیری از اطاله دادرسی ها، متأسفانه دادخواست نویسی در حدّ یک عریضه نویسیِ تقریباً عامیانه تنزّل کرده و حتی وجود واحدهای عریضه نویسی در دادگستری ها به این وضعیت دامن زده است. بی تردید، بسیاری از مشکلات اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در دادگستری ها ناشی از عدم دقت در تنظیم دادخواست است. باید اقرار نمود که تمام هنر و توان یک وکیل خوب در توان دادخواست نویسی وی خلاصه می شود. لذا دادخواست نویسی ملاک اصلی و واقعی برای ارزیابی مهارت یک وکیل محسوب می شود.


خطرات یک دادخواست نامناسب:
۱- دادخواست، اصلی ترین ملاک در تعیین هزینه های دادرسی است و تنظیم غیردقیق آن ممکن است موجب پرداخت هزینه های سنگین باشد.
۲- محاکم حقوقی فقط به آنچه در دادخواست قید شده است، رسیدگی می کنند و توضیحات و لوایح خارج از موضوع دادخواست، فایده ای در دادرسی ندارد.
۳- محاکم و طرفهای دعوا به همه ی جزئیات دادخواست توجه می کنند، زیرا مسیر دفاع و دادرسی بر محور دادخواست شکل می گیرد.
۴- تغییر خواسته یا تصحیح در متن دادخواست و رفع عیب یا نقص آن پس از ثبت، بعضاً امکان پذیر نیست.
۵- استرداد دادخواست به علت عیب یا نقص آن در مواردی جز با موافقت دادگاه و طرف دعوا امکان پذیر نیست.
۶- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است به ابطال یا ردّ دادخواست یا ردّ دعوا منجر شود.
۷- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است مستقیماً به زیان خواهان تمام شود.
۸- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است موجب هزینه های سنگین در دادرسی شود.
۹- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است به برائت ذمّه یا فرار طرف دعوا از محکومیت کمک کند و دیگر امکان احیای حقوق خواهان وجود نداشته باشد.
۱۰- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است موجب بروز انواع پیچیدگی ها و طولانی تر شدن رسیدگی ها شود.
۱۱- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است سبب ایجاد حق یا طلب برای طرف دعوا یا اشخاص ثالث شود.
۱۲- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است منشاء و سبب ادعای جدید از سوی طرف دعوا یا اشخاص ثالث شود.
۱۳- هر ایراد ظاهراً کوچک و ناچیز در تنظیم دادخواست، ممکن است خواهان را برای همیشه از دستیابی به حقوق خود محروم کند.
تنظیم درست دادخواست، می تواند خواهان را با کمترین هزینه، در کوتاه ترین زمان، به کامل ترین حقوق و مطالبات وی برساند.
دادخواست نویسی یک مهارت حقوقی خاص است که در میدان عمل و آموزشهای کاربردی می توان به دست آورد.
تواناترین وکیل و کارشناس حقوقی، کسی است که بتواند دادخواست خوب بنویسد.


مؤسسه حقوقی ردا با آگاهی از اهمیت و حساسیت دادخواست نویسی، اقدام به برگزاری کارگاه آموزش دادخواست نویسی نموده تا با آشنا ساختن کارشناسان حقوقی سازمانها و شرکتها و نیز دانشجویان رشته حقوق، سهمی در توسعه خدمات حرفه ای در کشور داشته باشد. این کارگاه با حضور اساتید و وکلای مجرب دادگستری برگزار می شود.

 

جهت اطلاع از جدول برنامه ها و شرایط ثبت نام در کارگاه ها با واحد آموزش مؤسسه تماس حاصل فرمائید.