موسسه حقوقی “ردا” در یک نگاه

موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش با نام اختصاری “ردا” با مشارکت و همفکری گروهی از حقوقدانان و وکلای مجرب دادگستری و با بهره گیری از دستاوردهای نوین دانش مدیریت، طراحی و پایه ریزی شده و در هفتم فروردین سال ۱۳۸۵ طی شماره ۱۹۵۱۶ در تهران به ثبت رسمی رسیده و فعالیت خود را با گستره کشوری آغاز کرده است. موضوعات فعالیت این موسسه، مستنداً به ماده ۲ اساسنامه آن، بطور کلی در سه حوزه به شرح زیر خلاصه می شود:      ادامه مطالب