چاپ این صفحه

منشور سازمانی موسسه

منشور-سازمانی-موسسه-حقوقی-ردانظم و عدالت بالاترین و بزرگترین نیاز و خواسته حقیقی انسانهاست که همواره در جهت تحقق آنها تلاش و جانفشانی های وافر کرده و رنجهای عمیق کشیده است. گرچه بخشی از موانع دستیابی به این دو گوهر کمیاب و صعب الوصول، ناشی از درک متفاوت و بعضاً متناقض آدمیان از این دو مفهوم است ولی در کنار آن، ساختارها و زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع نیز همواره تأثیر مستقیم بر چگونگی تعریف و تحقق آنها دارند و به همین دلیل است که در حوزهای فرهنگی، سیاستی، اقتصادی و اجتماعی مباحث جدی و عمیقی در باب نظم و عدالت همواره در جریان بوده و بعضاً نیز از حیطه مطالعات و منازعات آکادمیک خارج شده و در متن جامعه انعکاس عینی یافته است.

موسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا نیز به نوبه خود، با درک اهمیت و ارزش والای این دو مفهوم متعالی (نظم و عدالت) که نیاز ضروری و حیاتی برای زندگی اجتماعی محسوب می شوند، با رویکردی حرفه ای وارد این مشارکت مهم جمعی شده تا سهمی در تحقق این دو آرمان بزرگ داشته باشد. در واقع، فلسفه ی تشکیل این موسسه معطوف به پیگیری و تعقیب سر رشته های حقوقی منتهی به نظم و عدالت در کشور است. از این منظر، فعالیتهای صنفی و حرفه ای مؤسسه عموماً مبتنی بر چشم اندازهائی است که اصلاح ساختار و ارتقاء محتوای نظام حقوقی کشور و نیز توسعه ظرفیتهای حقوقی جامعه ایرانی – اسلامی در کانون آن قرار دارد.


برنامه های عملیاتی مؤسسه

در جهت تحقق چشم اندازهای یادشده، روشها و برنامه های عملیاتی موسسه که با همفکری و همکاری گروهی از حقوقدانان و وکلای مجرب دادگستری ترتیب داده شده است، مستنداً به ماده ۲ اساسنامه آن، بطور کلی در سه حوزه ی آموزش، پژوهش و خدمات حقوقی به شرح زیر خلاصه شده و مبنای فعالیتها و برنامه ریزی های فصلی و سالانه موسسه قرار گرفته است:

الف- آموزش کاربردی حقوق؛

(۱) برگزاری کارگاههای آموزش تخصصی حقوق برای داوطلبان و کارآموزان وکالت، کارشناسان حقوقی سازمانها و شرکتها و نیز دانشجویان رشته حقوق در موضوعاتی مانند: دادخواست نویسی/ قراردادنویسی/ منطق دفاعی در دعاوی حقوقی و کیفری/ مسائل مختلف آئین دادرسی مدنی و کیفری
(۲) برگزاری همایشهای علمی- حرفه ای در موضوعات مختلف حقوقی و قضائی با مشارکت سازمانها و شرکتهای ذینفع
(۳) برگزاری کارگاههای آموزش عمومی حقوق برای آحاد جامعه در موضوعات مختلف مانند امور خانواده/ مسائل شغلی و صنفی/ مسائل اجاره، مشارکت در ساخت و ساز/ امور چک و سفته/ و …

ب – خدمات حقوقی؛

(۱) مدیریت پیمانی دفاتر حقوقی سازمانها و شرکتها ، اعم از دولتی و غیردولتی
(۲) بهسازی نظامات و فرایندهای جاری دفاتر و واحدهای حقوقی سازمانها و شرکتها و استقرار نظامهای استاندارد و مدیریت کیفیت با مشارکت شرکتهای تخصصی همکار با امکان ارائه گواهینامه ISO در شاخه ی حقوقی
(۳) اجرای انواع پروژه های خدمات حقوقی و پیاده سازی طرحها و برنامه های حقوقی سازمانها و شرکتها، اعم از دولتی و غیردولتی
(۴) استملاک و تحصیل اراضی در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی دستگاههای دولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی کشور (بویژه در پروژه های راه سازی اعم از ریلی و جاده ای، شهرسازی و شهرک سازی، سد سازی، احداث خطوط انتقال آب، برق، نفت و گاز)
(۵) مستندسازی اموال غیر منقول دستگاهها و شرکتهای دولتی (موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و تهیه شناسنامه های حقوقی برای املاک تحت تصرف و مالکیت دستگاهها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی (اعم از عرصه و اعیان) و مدیریت امور حقوقی آنها
(۶) وصول مطالبات معوق بانکها، مؤسسات مالی-اعتباری و انواع شرکتها، اعم از دولتی و غیردولتی
(۷) ارائه مشاوره و انواع خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله: تنظیم قراردادها (اعم از تجاری، مدنی، پیمانکاری و مشارکت) ، داوری در قراردادها و …
(۸) وکالت در دعاوی اعم از حقوقی و کیفری برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، در تمامی زمینه ها توسط وکلای مجرب دادگستری با تخصصهای مربوط، ازجمله: امور خانواده، دعاوی ملکی، اسناد تجاری (چک و سفته)، دعاوی پیمانکاری، معاملات تجاری و …
(۹) وکالت در امور مدنی توسط کارشناسان خبره در رشته های مختلف جهت انجام خدمات وکالتی در امور بیمه، مالیات، امور بانکی، شهرداری، امور ثبتی (اعم از ثبت املاک و ثبت شرکتها) و …
(۱۰) ارائه خدمات حقوقی با پوشش دوره ای ( به روش اشتراک فردی و گروهی) همراه با تسهیلات و تضمینات ویژه

ج – پژوهش و مطالعات حقوقی؛

(۱) مطالعه، طراحی و پیاده سازی سامانه های خدمات رسانی و نرم افزارهای حقوقی برای انواع سازمانها و شرکتها، اعم از دولتی و غیردولتی
(۲) اجرای پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و کارشناسی برای سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و غیردولتی در موضوعات مختلف حقوقی، قضائی و قانونی
(۳) تهیه و تدوین نظامنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز سازمانها و شرکتها و تنقیح و بازسازی نظام مقرراتی آنها
(۴) انتشار ماهنامه تخصصی حقوق و حقوق شناسی با عنوان “دادنامه”
(۵) نشر کتاب در موضوعات مختلف حقوقی و حقوق شناسی با عنوان “نشر ردا”

جدول برنامه های فصلی و سالانه مؤسسه بر اساس محورهای مندرج در بالا، حسب مورد، توسط واحدهای ذیربط در موسسه تدوین و پس از تصویب در هیأت مدیره موسسه به اجراء گذارده می شود.

کار خود در سبد مهر وی انداخته ایم             کام شیرین ز لب و ساغر او یافته ایم

در نشاید غرر و عیب و شرر از بر ما               زانکه سامان ردا به نام او بافته ایم