چاپ این صفحه

گستردگی روابط مالی و تجاری سازمانها و شرکتهای بزرگ و نیز توسعه مناسبات و فعالیتهای مالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری، عملاً در موارد بسیاری موجب انباشت مطالبات معوقه گردیده که به نوبه خود، سرمایه های عظیمی را تشکیل میدهد، به نحوی که عدم سازماندهی و فقدان برنامه ریزی مناسب برای وصول سریع آنها، از مصادیق بارز ضرر و زیان فاحش محسوب میگردد. این معضل در مورد بسیاری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و نیز برخی شرکتها و صنایع بزرگ، مانند شرکتهای خودروسازی از جدیت و اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. به همین جهت، استفاده از توانائیهای تخصصی موسسات حقوقی که دارای صلاحیت حرفه ای در این زمینه میباشند، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
موسسه حقوقی ردا که عضو موسس و عضو علی البدل هیأت مدیره انجمن صنفی احیای منابع مالی در کشور است، با تکیه بر تجارب عملی و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، با کمال افتخار، آمادگی دارد در زمینه وصول مطالبات معوقه سازمانها، شرکتها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، قبول مسئولیت نموده و با استفاده از شیوه های تخصصی خود و با بکارگیری وکلاء و کارشناسان مجرب، مطالبات معوقه سازمانها و شرکتها را با دو روش مسالمت آمیز (با مذاکره و بدون اقدام قضائی) و از طریق مراجع قضائی وصول نماید.

جهت اطلاعات بیشتر با واحد وصول مطالبات موسسه تماس حاصل فرمایید.