چاپ این صفحه

امروزه امور حقوقی در هر سازمان و شرکتی دارای مجموعه ای از فعالیتهای تخصصی است که همواره نیازمند بهره گیری از وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی در رشته های مختلف، اعم از ثبتی، اداری، تجاری، قراردادها، دعاوی، بین الملل و … است، به نحوی که هر سازمانی جهت مدیریت بهینه امور خود درکلیه موضوعات و برای پیشگیری از انواع خسارات احتمالی و مشکلات حقوقی که ناشی از خطرات و پیچیدگیهای حرفه ای است ، ناگزیر به استفاده از تخصصهای مختلف حقوقی است. از طرف دیگر، دانش امروزین مدیریت، توسعه سازمانی و بهره وری آن را در گرو چابکی و چالاکی تشکیلات دانسته و سنگینی بار تشکیلات را یکی از موانع جدی در مدیریت حرفه ای می شناسد. بنابر این، یکی از روشهای بسیار مهم و ضروری که امروزه برای توسعه سازمانها پیشنهاد می شود، برون سپاری فعالیتها و استفاده از توانائی های حرفه ای سایر نهادهاست. در این صورت، هر سازمانی می تواند با تمرکز بر اهداف و توسعه برنامه های اصلی خود، مجموعه عظیمی از واحدهای تخصصی را نیز بطور همزمان و بدون نیاز به توسعه تشکیلات، در اختیار داشته باشد.


 

موسسه حقوقی ردا به استناد ماده ۲ اساسنامه خود و با آگاهی از این امر مهم و با در اختیار داشتن مجموعه توانمندی از وکلاء و کارشناسان حقوقی در رشته های مختلف، آمادگی دارد با قبول مسئولیت کلیه امور حقوقی سازمانها و شرکتها، اعم از دولتی و غیر دولتی، آنها را در نیل به اهداف سازمانی خود یاری نماید. خدمات حقوقی این موسسه در قالب قرارداد مدیریت پیمانی شامل فعالیتهای زیر میباشد:

۱- تدوین و مستند سازی فرایندهای مربوط به مجموعه فعالیتهای حقوقی کارفرما و تنظیم مناسبات سازمانی میان دفتر حقوقی و سایر واحدهای تابعه کارفرما
۲- ساماندهی و مرتب سازی مجموعه سوابق و پرونده های حقوقی کارفرما مطابق با استانداردهای مربوط به مدیریت اسناد حقوقی
۳- استخدام وکیل و نظارت بر اقدامات و عملکرد وکلاء در ارتباط با پرونده های قضائی
۴- بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش نویس قراردادها (اعم از داخلی و خارجی) ، دستورالعمل ها و آئین نامه های کارفرما
۵- نظارت حقوقی و عنداللزوم مشارکت کارشناسی در فرایند معاملات کارفرما
۶- بررسی و پاسخگویی به کلیه استعلامات حقوقی و قانونی واحدهای تابعه کارفرما
۷- طرح دعوا و دفاع حقوقی از کارفرما در مراجع قضایی و غیرقضائی با استفاده از وکلاء و کارشناسان مجرب
۸- وصول مطالبات کارفرما از اشخاص حقیقی و حقوقی
۹- مستندسازی اموال غیرمنقول و تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب سازمان
۱۰- نمایندگی حقوقی کارفرما در مراجع مختلف قانونی و اداری بنا به مورد و حسب ابلاغ مدیر عامل
۱۱- انجام کلیه امور ثبتی کارفرما (اعم از اسناد رسمی، ثبت و …)
۱۲- نمایندگی کارفرما و دفاع از حقوق، منافع و عملکرد کارفرما در ارتباط با پرونده های بیمه، مالیات، عوارض، امور کار و کارگری و…
۱۳- سازماندهی، برنامه ریزی و تدوین فرایندهای لازم جهت وصول مطالبات کارفرما و کاهش مطالبات انباشته
۱۴- نظارت و ساماندهی امور حقوقی مربوط به واحدها، مناطق و نواحی تابعه کارفرما با رویکرد ارتقاء کارائی و بهبود گردش امور حقوقی
۱۵- شرکت در کلیه ی جلسات و کمیسیونها جهت اظهار نظر حقوقی، بنابه دعوت یا دستور
۱۶- تهیه و تنظیم و نیز اظهار نظر حقوقی در مورد پیش نویس لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با کارفرما
۱۷- انجام سایر امورحقوقی محوله از سوی کارفرما و ارائه مشورت حقوقی به وی درکلیه زمینه ها

جهت اطلاعات بیشتر، با واحد مدیریت پیمانی دفاتر حقوقی سازمانها و شرکتها تماس حاصل فرمایید .