چاپ این صفحه

برگزاری کارگاههای آموزشی

.
حقوق، یک دانش کاربردی است. سطوح و لایه های مختلف این علم، از عرصه های زندگی فردی و اجتماعی اعضای جامعه گرفته تا عرصه های حکومتی، قضائی و قانونگذاری، تماماً آمیخته با نکته های فراوان کاربردی و مهارتی است.

.
زندگی اجتماعی امروزه، بدون آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی و بدون آگاهی از شیوه های حقوقی برای تعامل با دیگران، بسیار پرخطر و مملوّ از انواع زیانهای مادی و معنوی است. امروزه هرگونه تصمیم گیری در عادی ترین امور زندگی، مانند اجاره یا خرید و فروش ملک و خودور، صدور چک یا وصول چک، قبول یا دادن هر گونه کار یا سفارش کالا و خدمات، شراکت در ساخت و ساز، اشتغال به هر حرفه، استخدام در هر شرکت یا سازمان، ازدواج، بکارگیری هر شخص(اعم از حقیقی و حقوقی)، تصمیم گیریهای اداری و صنفی و حتی اجرای قوانین و مقررات توسط کارمندان و مجریان قانون، تماماً دارای آثار و ابعاد حقوقی و قانونی بوده و کمترین غفلت یا بی احتیاطی در انجام این امور و بسیاری از امور دیگر ممکن است به مسئولیتهای کیفری و مدنی اشخاص منجر شود.
به همین سبب، آموزشهای کاربردی حقوق در هر سطحی و متناسب با هر جایگاهی، یکی از روشهای مهم پیشگیری از بروز مسئولیتهای مدنی و کیفری و یکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی محسوب می شود.
توسعه آموزشهای کاربردی و افزایش مهارتهای حقوقی در کار و زندگی افراد جامعه نه تنها به توسعه بهداشت اخلاقی و روانی جامعه کمک می کند، بلکه مستقیماً به توسعه توانائی ها و ظرفیتهای حرفه ای در کل جامعه می انجامد.

موسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا افتخار دارد با استناد به ماده ۲ اساسنامه خود و با بهره گیری از اساتید و متخصصین مجرب در رشته های مختلف حقوق، انواع آموزشهای مهارتی و کاربردی حقوق را در قالب کارگاههای آموزشی در دو سطح: عمومی (برای صنوف و گروه های مختلف مردم) و تخصصی (ویژه دانشجویان حقوق و کارشناسان حقوقی سازمانها و شرکتها) برگزار نماید.

.
موضوعات و عناوین زیر در اولویت برنامه کارگاههای آموزشی این موسسه قرار دارد که حسب مورد با تحقق حد نصاب لازم برگزار می گردد:

.
عمومی:

.
۱- حقوق خانواده (مسائل پیش از ازدواج، شروط ضمن عقد، تکالیف هریک از زوجین، طلاق، مهریه، نفقه و … )
۲- قوانین و مقررات مربوط به چک
۳- قوانین و مقررات کار و بیمه اجتماعی
۴- قوانین و مقررات مربوط به مالک و مستأجر و آپارتمانها

.
تخصصی:

.
۱- دوره تخصصی دادخواست نویسی  در حال برگزاری ..
۲- اصول و نکات مهم دفاع و پاسخ به دعوا
۳- روش تنظیم قراردادها
۴- ضوابط و تشریفات مناقصه و مزایده
۵- شرایط عمومی پیمان
۶- اصول و ضوابط مقررات نویسی
۷- ضوابط و تشریفات تملک اراضی در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی کشور

.
جهت آگاهی از شرایط ثبت نام و زمانهای برگزاری کارگاهها با واحد آموزش موسسه تماس حاصل فرمائید.