چاپ این صفحه

مؤسسه حقوقی ردا به استناد ماده ۳ اساسنامه خود و به منظور توسعه سامانمند فعالیتهای حرفه ای خود در سطح کشور، آمادگی دارد نمایندگی استانی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مراکز استانها و شهرستانها اعطاء نماید.
موضوع فعالیت دفتر نمایندگی:
۱- مدیریت و اجرای پروژه های حقوقی مؤسسه در حوزه نمایندگی
۲- شناسائی و جذب پروژه ها و پرونده های حقوقی مربوط به سازمانها و شرکتهای دایر در حوزه نمایندگی
۳- شناسائی و جذب نیروی انسانی حرفه ای جهت بکارگیری در اجرای پروژه های محلی مؤسسه
۴- اطلاع رسانی عمومی جهت معرفی توانائی ها و آمادگی های مؤسسه برای قبول انواع پروژه و پرونده های حقوقی
۵- ارتباط با سازمانها و شرکتها به نمایندگی از طرف مؤسسه جهت مذاکره و هماهنگی برای انعقاد قرارداد
۶- توزیع و فروش محصولات و نشریات مؤسسه (کتاب ، مجله و نرم افزارهای تخصصی)


شرایط عمومی و اولیه برای تأسیس دفتر نمایندگی:
۱- وجود حداقل دو پروژه حقوقی جاری در سطح استان یا شهرستان
۲- وجود ظرفیتهای عمرانی و اقتصادی لازم جهت جذب پروژه های حقوقی در سطح استان یا شهرستان (بویژه در زمینه های استملاک اراضی برای سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و نیز وصول مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتها)


شرایط لازم جهت اعطای نمایندگی به شخص:
۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق
۲- دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه فعالیت حقوقی در سازمانها و شرکتها (با ارائه گواهی یا مدرک مثبته)
۳- دارا بودن حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۵۰ سال سن
۴- داشتن دفتر کار مناسب با تجهیزات اداری لازم و امکان نصب تابلو نمایندگی
۵- عدم اشتغال به حرفه وکالت دادگستری
۶- عدم اشتغال در سازمانها و دستگاههای دولتی
۷- داشتن بیمه تأمین اجتماعی
۸- نداشتن هیچگونه سابقه کیفری مؤثر و عدم سوء شهرت


چارچوبهای روابط کاری:
۱- دفتر نمایندگی دارای سربرگ و مهر اختصاصی از طرف مؤسسه خواهد بود.
۲- نماینده در انجام مذاکرات، امضای توافقات و قراردادها از طرف مؤسسه اختیارات لازم را خواهد داشت.
۳- تفصیل روابط کاری و حقوق و تعهدات میان مؤسسه و نماینده طی قرارداد ویژه ای تعریف و تعیین می شود.
۴- نماینده در قبال تخلفات احتمالی از تعهدات و مسئولیتهای قراردادی دارای مسئولیتهای مدنی و کیفری خواهد بود.
۵- دفتر نمایندگی فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و تحت هیچ عنوانی حق استخدام اشخاص و انعقاد قرارداد مستقل ندارد.
۶- دفتر نمایندگی هیچگونه مراوده مالی مستقیم در ارتباط با پروژه ها و پرونده های جذب شده نخواهد داشت.
۷- رابطه کاری نماینده با مؤسسه صرفاً تحت عنوان نمایندگی، تابع قانون مدنی و شرایط مقرر در قرارداد فیمابین بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با مؤسسه ندارد.
۸- در صورت اشتغال تمام وقت نماینده در هریک از پروژه های مؤسسه، مسئولیت بیمه وی بر عهده مؤسسه خواهد بود.


روابط مالی طرفین:
۱- منابع مالی مورد نیاز دفتر نمایندگی بطور کلی از محل درآمدهای حاصل از فعالیتهای دفتر تأمین می گردد.
۲- بابت جذب و معرفی پروژه های حقوقی سازمانها و شرکتها ۱۵ % مبلغ کل قرارداد در وجه نماینده پرداخت خواهد شد که به نسبت دریافتی از کارفرما در هر نوبت، سهم دفتر نمایندگی به حساب شخص نماینده واریز می شود.
۳- بابت جذب و معرفی پرونده های وکالت، ۱۰ % از مبلغ حق الوکاله به نسبت دریافتی از موکل به حساب نماینده واریز می شود.
۴- بابت مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه ها، حسب مورد و متناسب با نوع و حجم مسئولیتهای محوله، با توافق طرفین، مبلغ یا درصد مشخصی تعیین و به ترتیب مقرر فیمابین پرداخت خواهد شد.
۵- بابت فروش محصولات مؤسسه، ۴۰ % از درآمدهای حاصله از فروش متعلق به نماینده خواهد بود.
۶- استخدام و پرداخت حقوق و مزایای اشخاص در پروژه ها و نیز بیمه و مالیات آنها برعهده مؤسسه خواهد بود.
۷- هزینه های ارسال و مراسلات محصولات و مکاتبات مؤسسه، چاپ دفاتر و سربرگها و بروشورها و سایر بسته های مربوط به مؤسسه و نیز هزینه های خرید یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن سیار اختصاصی برای دفتر نمایندگی بر عهده مؤسسه و سایر هزینه های مربوط به اداره امور دفتر و تأمین تجهیزات لازم بر عهده نماینده خواهد بود.

 

 

دانلود فرم درخواست نمایندگی

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ذکر شده در پایین صفحه تماس حاصل فرمایید .