چاپ این صفحه

مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا مستنداً به تجویز ماده ۲ اساسنامه خود، به منظور افزایش آگاهی های عمومی در زمینه حقوق خانواده و تعلیم روشهای عملی برای اقدامات قانونی در موضوعات مربوط به خانواده،کارگاه آموزشی حقوق خانواده را با حضور قضات و وکلای مجرب دادگستری در موضوعات زیر برگزار می کند:

۱- هشدارهای حقوقی پیش از ازدواج و شروط ضمن عقد

۲- نحوه اقدامات قانونی در مورد نفقه، مهریه و اجرت المثل

۳- موارد و مصادیق تخلف از تکالیف قانونی هریک از زوجین و اقدامات قانونی در مورد آنها

۴- مصادیق عسر و حرج زن و نحوه اقدامات قانونی

۵- طلاق و فسخ نکاح و نحوه اقدامات قانونی

۶- حضانت و نگهداری طفل و تکالیف قانونی هریک از والدین


توضیحات:

۱- منابع و مستندات آموزش، شامل آخرین قوانین و مقررات جاری در کشور و رویه قضائی دادگاهها می باشد.

۲- محتوای آموزشی در هر کارگاه، بطور کلی عبارتند از: توضیح مفاهیم مرتبط با موضوع/ تبیین احکام قانونی و رویه قضائی/ توصیه ها و هشدارهای حقوقی و قانونی/ پاسخ به پرسش ها و راهنمائی های عملی.

۳- کارگاههای آموزشی بانوان توسط اساتید خانم و کارگاههای آموزشی آقایان توسط اساتید آقا اجراء می شود.

۴- حد نصاب لازم برای تشکیل هر کارگاه آموزشی، ۱۰ نفر و حداکثر تعداد فراگیران در هر کارگاه ۲۰ نفر می باشد.

۵- حداقل شرط سنی لازم برای ثبت نام در هریک از کارگاه های آموزشی، ۱۸ سال تمام است.

۶- به همراه آوردن اطفال و کودکان در کلیه کارگاه ها ممنوع است.

۷- تنظیم هرگونه دادخواست و لایحه جهت پرونده های شخصی در هریک از موضوعات فوق، بدواً مستلزم دریافت مشاوره حقوقی و سپس اقدام از طریق واحد مشاوره و وکالت مؤسسه می باشد.

جهت اطلاع از روزها و ساعات برگزاری کارگاه و نیز جهت آگاهی از شرایط ثبت نام با  واحد آموزش مؤسسه تماس حاصل فرمائید.