چاپ این صفحه

راهنمای تکمیل فرم : 

  • پس از تکمیل مشخصات فردی ، شماره تماس ، ایمیل و عنوان کارگاه آموزشی مورد نظر ، اطلاعات مربوط به پرداخت وجه دوره را بر اساس اطلاعات رسیدی که پس از پرداخت ( به صورت کارت به کارت ، واریز اینترنتی یا مراجعه حضوری به باجه های بانکی ) در اختیار شما قرار داده شده است را وارد فرمائید .
  • در صورت پرداخت وجه برای بیش از یک ثبت نام ( ثبت نام گروهی ) ، در قسمت توضیحات نام و نام خانوادگی ثبت نام کنندگان را وارد فرمائید .