چاپ این صفحه

شرایط چاپ مقاله در دادنامه

 

 

۱- مقاله قبلاً (حداقل در دوسال گذشته) در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد و همزمان نیز برای چاپ به سایر نشریات ارسال نشده باشد. (موارد استثنایی با توجه به اهمیت موضوع و محتوای مقاله، همراه با یادداشت کوتاهی از نویسنده درباره آن که ویژه دادنامه باشد، قابل چاپ خواهد بود).

 

۲- مقاله به لحاظ محتوا باید با روش و ادبیات علمی نگارش یافته باشد و منابع و مراجع مورد استناد آن نیز مشخص شده باشد.

 

۳- ساختار مقاله باید شامل: مقدمه یا اشاره، متن، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

 

۴- متون ترجمه شده باید همراه با متن اصلی ارسال شود.

 

۵- متن مقالات حداقل در ۵ صفحه A4 تایپ شده باشد.

 

۶- خلاصه مشخصات نویسنده یا مترجم همراه با مقاله ارسال شود. (مشخصات شامل: نام و نام خانوادگی، شغل، نشانی، شماره تماس و در صورت تمایل چکیده سوابق علمی همراه با یک قطعه عکس ۴×۶).

 

۷- مجله در انتخاب مقاله و ویرایش و کوتاه کردن مطالب آن آزاد است.

 

۸- مطالب ارسالی برای مجله بازگردانده نمی شود.

 

۹- مسئولیت کپی برداری یا اخذ مطالب از نوشته ها و آثار دیگران، بدون ذکر منبع، برعهده ارسال کننده می باشد.

 

جهت ارسال مقالات خود به دفتر مجله دادنامه ، با موسسه تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مربوطه اقدام لازم را معمول دارند .